آخرین اخبار :
پیام مهم در رابطه با تسویه

پی تی سی

ردیفنام كاربريمبلغ ( تومان )
1mehdi72013000
2click410000
3mshafiee10000
4rosered10000
5jeymz10000
6f22rapter10000
7shelby5000
ثبت تبلیغاتخرید پکیج کسب درآمد از اینترنت با سجاد افشارثبت تبلیغاتخرید پکیج کسب درآمد از اینترنت با سجاد افشارخرید پکیج کسب درآمد از اینترنت با سجاد افشار
 • درآمدی تا 100 تومان برای هر عضویت
 • درآمدی تا 40 تومان برای هر کلیک
 • درآمدی تا 5 تومان برای هر کلیک زیرمج.
 • جزئیات و اطلاعات دقیق
 • ارتقاء عضویت دلخواه
 • درآمدزایی مختلف
 • پرداخت سریع و آنلاین
 • و...


 • روشها و امکانات متعدد تبلیغات
 • سیستم غیر قابل نفوذ و هوشمند ضد تقلب
 • اطلاعات و آمار دقیق آگهی
 • انتخاب ساعت دلخواه نمایش تبلیغات
 • تبلیغ با هر مبلغی
 • و...

تبلیغات هزینه نیست؛ سرمایه گذاریست!تعرفه ها در عضویت های مختلفعقیقالماسیاقوتزمرد
ارزش هر کلیک0 تومان20 تومان30 تومان40 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه اجاره1 تومان3 تومان4 تومان5 تومان
ارزش هر کلیک زیرمجموعه مستقیم2 تومان4 تومان5 تومان6 تومان
حداکثر زیرمجموعه مستقیم3050100150
حداکثر زیرمجموعه اجاره ای30050010001500
وقفه زمان اجاره30303030
وقفه زمان برداشت1512108
قیمت زیرمجموعه مستقیم14000000000000000000000000000 تومان12000000000000000000 تومان1100000000000000000000 تومان100000000000000000000000 تومان
قیمت زیرمجموعه اجاره ای140000000000000 تومان430000000000000000 تومان570000000000000000 تومان70000000000000000000 تومان
قیمت تعویض زیرمجموعه7000 تومان6000 تومان5500 تومان5000 تومان
سقف ارسال پیام خصوصی روزانه5150200250
قیمت ( یک ماه )رایگان219300  تومان612000  تومان1076100  تومان


محرم